profileAvatar
11:14 20.07.2021 Henryk Kukla
  • Comment Icon 0
  • Like Icon 5
  • heart icon

Dlaczego Żółta Turnia jest żółta?

Wychodząc wysoko w Tatry, możemy odnieść wrażenie, że szarość skał nas przytłacza, ale na szczęście nie wszędzie. Jednym z niepowtarzalnych miejsc, w którym możemy doświadczyć potęgi koloru jest region Żółtej Turni.

Idąc z Murowańca w kierunku Orlej Perci możemy dostrzec szczyt o rozłożystym kształcie piramidy – to Żółta Turnia. Gdy spojrzymy na mapę, zobaczymy, że w tym rejonie jest wiele innych nazw w których króluje „żółć” np. Żółta Igła, Żółta Przełęcz. To nie przypadek, że właśnie tam, wywołujący radość życia i dodający energię do działania kolor dominuje nad szarością skał. Za ten barwny miraż odpowiedzialny jest Wielosporek Jaskrawy. To właśnie ten grzyb o barwie cytrynowej lub zielonawożółtej występuje na skałach tak obficie, że niektóre szczyty z tego powodu zawdzięczają im nazwę. To jedna z wielu tajemnic magii kolorów Tatr, której poznanie, ubogaci nasze chwile spędzoną w ich otoczeniu.  


Fot: Wielosporek Jaskrawy (Pleopsidium flavum)


Uwaga: Przez szczyty grani nie ma żadnych szlaków turystycznych, jedynie północnymi zboczami Żółtej Turni przebiega żółty szlak z Doliny Gąsienicowej na Krzyżne.

Komentarze